Soudní znalec

stavebnictví - technická zařízení budov

ekonomika - oceňování strojů a zařízení

soudní znalec pro obor

stavebnictví

odvětví
průmyslové a obytné stavby
specializace
technická zařízení budov
(vytápění, větrání, klimatizace)

soudní znalec pro obor

ekonomika

odvětví
ceny a odhady
specializace
stroje, zařízení
a manipulační technika

autorizovaný technik

ČKAIT

obor
technika prostředí staveb
specializace
vytápění
a vzduchotechnika

01

přehled služeb v oboru
technická zařízení budov

 • zpracování znaleckých posudků
  • posouzení funkčnosti (provozuschopnosti) stávajících i nových instalací
  • posouzení reklamovaných vad (projektová dokumentace, dílo)
  • posouzení možných příčin havárií (podklad pro pojišťovny)
  • posouzení díla při realizaci
   • stavební (ne)připravenost pro montáže TZB
   • kontrola odstranění vad z přejímky díla
   • posouzení uplatněných víceprací a méněprací
  • stanovení ceny obvyklé stroje, zařízení (VZT jednotky, klimatizační jednotky, kotle, atd.)
  • stanovení výše majetkové újmy způsobené poškozením stroje nebo zařízení (zaplavení, požár)
 • vypracování zadávacích podkladů pro projektování
  • zpracování konkrétních technických požadavků klienta
  • volba koncepce řešení
  • stanovení potřebného rozsahu projektové dokumentace
 • kontrola projektové dokumentace za účelem
  • zjištění jednoznačnosti a úplnosti projektové dokumentace
  • porovnání rozsahu díla dle zadávací PD a dle PD skutečného stavu
  • optimalizace výsledné ceny
 • realizace výběrových řízení
  • příprava podkladů pro výběrová řízení
  • vyhodnocení cenových a technických nabídek
 • kontrola díla při provádění (technický dozor investora oboru TZB)
 • přejímka hotového díla
  • kontrola provedených testů, zkoušek, měření, zaregulování
  • kontrola dokumentace skutečného provedení (rozsahu i obsahu)
 • zpracování znaleckého posudku v anglickém jazyce (ověřený překlad)
 • komplexní řešení sporů ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Táni Diršmidové

02

reference

03

kontakty

Ing. Michal Jedlička

Hřebečská 724,
273 43 Buštěhrad
IČ: 46419209
DIČ: CZ7208160685

 

e-mail: michal.jedlicka@volny.cz
e-mail: info.jedlicka@gmail.com
tel: +420 776 603 191

napište nám

Created 2015 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o. - recepty